مقالات
مجیدی نیا، محبوبه؛
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی » تابستان 1391، سال دوم - شماره 8
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
توکلی زاده، محمد؛
فرهنگ مردم ایران » پاییز و زمستان 1393 - شماره 38 و 39
سرزمین ایران بــه دلیــل برخورداری از مواهب طبیعی و انــواع تولیدات دامی و کشاورزی، دارای تنوع غذایی فراوان است . از ایــن رهگــذر، در دوره صــفوی نیــز سیاحان بسیاری که به ایران سفر میکردند، توجهی ویژه به مسائل اجتمـاعی مـردم و خوراک و تغذیه آنان داشتند.  »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳
جابری نسب، نرگس؛
مطالعات شبه قاره » زمستان 1388 - شماره 1
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
صورتبندی مذهبی - سیاسی جامعه ایرانی در عصر صفویه
نجف زاده، مهدی؛
سیاست » بهار 1389 - شماره 13
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۵
رحیملو، یوسف؛ صادقی، مقصودعلی
جغرافیا و برنامه ریزی » تابستان 1382 - شماره 12
پیش از دوران معاصر،تفاوت تکنولوژی میان جوامع مختلف بشری امری طبیعی بود و در کنار آن تبادل تکنیک بین اقوام و سرزمینها نیز پدیده‌ای کم‌وبیش رایج اما کند و بطئی بوده است. هرچند به‌طور سنتی‌ گفته می‌شود که در آغاز کار صفویان،شکست آنان در جنگ چالدران در نتیجه عدم‌ استفاده از سلاح گرم بوده است،اما به نظر می‌رسد صفویان و به‌طور کلی ایرانیان پیش از تشکیل دولت صفویه نیز از سلاح آتشین استفاده می‌کردند و دقیقا معلوم نیست که شاه‌ اسماعیل هم در جنگ چالدران واقعا از سلاح آتشین استفاده نکرده باشد »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴
حسنی، عطاءالله
شناخت » زمستان 1385 - شماره 52
تغییر،از ضرورت‌های حیات بشری؛و تعلیم و تربیت تنها وسیلهء نیل به آن است.تحول و تغییر از شاخصه‌های جامعهء ایران عصر صفوی بود »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
عابدینی، ابوالفضل
تاریخ اسلام » تابستان 1385 - شماره 26
دورة صفویه معمولا به دورة اختلاف «مذهبی» بین ایران و عثمانی معروف است. ولی تاریخ، برگ­هایی از اتحاد،حسن تفاهم، دوستی و صمیمیت دوکشور مسلمان را با هم‌دیگر نشان می‌دهد.  »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸
اودری بارتون؛ مترجم: عربخانی، رسول
نامه تاریخ پژوهان » بهار 1385 - شماره 5
جدال صفویه و ازبکان در خراسان طی دوره شاه عباس اول وارد مرحله جدی‌تری شد.تجاوزهای‌ مکرر ازبکان به رهبری عبدالله و فرزندش عبدالمؤمن به شهرهای خراسان که تحت حاکمیت دولت ایران‌ بود شاه عباس را واداشت برای جلوگیری از این دست‌اندازی‌ها لشکرکشی‌هایی ترتیب دهد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶
ثواقب، جهانبخش
تاریخ اسلام و ایران » تابستان 1391 - شماره 14
یکی از پایه‌های مهم شکل‌گیری و تداوم نظام‌های سیاسی ایران در دوره‌های تاریخی، وجود یک نیروی نظامی عمل‌کننده بود که هر در براندازی مدعیان قدرت، تسخیر قلمرو و تثبیت قدرت، و سرکوبی شورش‌ها و ناامنی‌های داخلی موثر باشد و هم در درگیری‌های برون‌مرزی با قدرت‌های هم‌جوار و یا دفاع در برابر تهاجم دشمنان نقش داشته باشد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۱
 ‬‬بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره‌ی صفویه و قاجاریه
اطهری، سید حسین؛ دستغیب، لیلا
شیعه شناسی » بهار 1393 - شماره 45
 »ادامه
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲