مقالات
بخشی استاد، موسی الرضا؛ بادکوبه، احمد؛ بیات، علی
شیعه شناسی » زمستان 1391 - شماره 40
علم «حدیث» در کنار فقه، از مواد درسی مهم در مدارس عصر صفویه بود، اما توجه مدارس به آن در دوره مزبور یکسان نبود. در این نوشتار، روند آموزش علم حدیث در مدارس عصر صفوی با استفاده از منابع تاریخی این دوره و همچنین فهرست نسخه های خطی و ارائه اطلاعات آماری از آنها در دو نیمه عصر صفوی بررسی می گردد. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
رحمتی، محسن
پژوهش های تاریخی » تابستان 1390 - شماره 10
طلب مساوات و برابری به عنوان ارزش‌هایی عدالت‌خواهانه از نخستین مطالبات انقلاب مشروطیت ایران بود که نظر به مبانی فکری و موقعیت اجتماعی معتقدان آن، در قالب رویکردهایی متفاوت قابل شناسایی است. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰
رحمتی، محمد کاظم
مطالعات تاریخ اسلام » پاییز 1391 - شماره 14
شکل گیری دولت صفوی و تعامل عالمان شیعه با دولت مذکور به دلیل دسترسی به منابع اندک، با تفسیرهای مختلفی روبه رو شده است. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۶
حاجیان پور، حمید؛ کامرانی مقدم، علی؛
پژوهش های تاریخی » بهار 1389 - شماره 5
 »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۶
اسفندیاری مهنی، زهرا؛
تاریخنامه خوارزمی » بهار 1394، سال دوم - شماره 7
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۹
مجیدی نیا، محبوبه؛
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی » تابستان 1391، سال دوم - شماره 8
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
توکلی زاده، محمد؛
فرهنگ مردم ایران » پاییز و زمستان 1393 - شماره 38 و 39
سرزمین ایران بــه دلیــل برخورداری از مواهب طبیعی و انــواع تولیدات دامی و کشاورزی، دارای تنوع غذایی فراوان است . از ایــن رهگــذر، در دوره صــفوی نیــز سیاحان بسیاری که به ایران سفر میکردند، توجهی ویژه به مسائل اجتمـاعی مـردم و خوراک و تغذیه آنان داشتند.  »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۳
جابری نسب، نرگس؛
مطالعات شبه قاره » زمستان 1388 - شماره 1
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰
صورتبندی مذهبی - سیاسی جامعه ایرانی در عصر صفویه
نجف زاده، مهدی؛
سیاست » بهار 1389 - شماره 13
 »ادامه
+ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۵
رحیملو، یوسف؛ صادقی، مقصودعلی
جغرافیا و برنامه ریزی » تابستان 1382 - شماره 12
پیش از دوران معاصر،تفاوت تکنولوژی میان جوامع مختلف بشری امری طبیعی بود و در کنار آن تبادل تکنیک بین اقوام و سرزمینها نیز پدیده‌ای کم‌وبیش رایج اما کند و بطئی بوده است. هرچند به‌طور سنتی‌ گفته می‌شود که در آغاز کار صفویان،شکست آنان در جنگ چالدران در نتیجه عدم‌ استفاده از سلاح گرم بوده است،اما به نظر می‌رسد صفویان و به‌طور کلی ایرانیان پیش از تشکیل دولت صفویه نیز از سلاح آتشین استفاده می‌کردند و دقیقا معلوم نیست که شاه‌ اسماعیل هم در جنگ چالدران واقعا از سلاح آتشین استفاده نکرده باشد »ادامه
+ شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴