علم حدیث و تأثیر جریان های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
علم «حدیث» در کنار فقه، از مواد درسی مهم در مدارس عصر صفویه بود، اما توجه مدارس به آن در دوره مزبور یکسان نبود. در این نوشتار، روند آموزش علم حدیث در مدارس عصر صفوی با استفاده از منابع تاریخی این دوره و همچنین فهرست نسخه های خطی و ارائه اطلاعات آماری از آنها در دو نیمه عصر صفوی بررسی می گردد. در نیمه اول این دوره، به علت حاکمیت عقل گرایی بر مدارس، علم حدیث آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگرفت، اما در نیمه دوم این دوره، با احیای مکتب «اخباری گری» و تحت تاثیر آن، آموزش اخبار و احادیث شیعه در مدارس رونق یافت، به گونه ای که در اواخر عصر صفوی، تدریس یکی از کتب چهارگانه حدیثی شیعه جزو شروط وقف نامه بعضی از مدارس قرار گرفت
noormags.ir
+ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: