کارگاه بین المللی آموزشی پژوهشی روش شناسی بررسی و مطالعه مزارها؛ بنای آرامگاه ها و سنگ قبور با تاکید بر عصر صفوی

قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفوی دانشگاه اصفهان؛ از روز ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مدت شش روز؛ اقدام به برگزاری کارگاه بین المللی آموزشی پژوهشی روش شناسی بررسی و مطالعه مزارات؛ بنای آرامگاه ها و سنگ قبور با تاکید بر عصر صفوی در مجموعه فرهنگی تخت فولاد و دانشگاه اصفهان نموده است. هزینه ثبت نام ۳۰۰هزار تومان است. تلفن تماس ۳۷۹۳۳۱۲۷-۰۳۱؛ شماره ه09133053013
+ یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: