ارتباط با ما
پایگاه اینترنتی مطالعات صفویه از پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ ایران دعوت می‌نماید تا تحقیقات خود در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت قطب فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفوی را به این پایگاه ارسال نمایند. مقالاتی که به لحاظ علمی مورد تایید واقع شوند با نام نویسنده و در سایت درج می‌گردند.
پست الکترونیک: info@safavica.ir
ارتباط با معاون قطب: دکتر مسعود کثیری masoodkasiri@gmail.com
فرم ارتباط با ما: برای ارتباط مستقیم با ما می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید.
نام:
نام خانوادگی:
ایمیل:
موضوع:
پیام: