اخبار
کتابخانه الکترونیکی شیعه بستری مناسب برای محققان
کتابخانه الکترونیکی شیعه بستری مناسب برای محققان »ادامه
+ شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۱
منبع: سخن تاریخ
همایش تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام برگزار می شود همایش همایش "تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام " توسط گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و با همکاری دانشگاه اصفهان برگزار می شود. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱
تبین فراز و فرود جایگاه رسول الله(ص) از منظر اسلام شناسان اروپایی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با همکاری قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دروه صفویه برگزار می کند:
کارگاه بین المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله(ص) از منظر اسلام شناسان اروپایی »ادامه
+ شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۳
کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی شیعه از منظر مردم نگاری تصویری کارگاه آمزشی تاریخ شفاهی شیعه از منظر مردم نگاری تصویری در آبان 1395 در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد. »ادامه
+ دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
مقالات
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(9) تازه ها و پاره های شیعه شناسی(9) دکتر سید مسعود شاهمرادی کتاب «واقعه عاشورا در منابع کهن» به کوشش گروه سیره نگاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث از سوی انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شد.  »ادامه
+ شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۱
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(8) تازه ها و پاره های شیعه شناسی(8)
دکتر سید مسعود شاهمرادی
98- دو رساله دکتری در موضوع تاریخ کلام امامیه
دو رساله دکتری با موضوع تاریخ کلام تشیع امامی در دانشگاه ادیان و مذاهب به انجام رسیده اند. رساله اول با عنوان «تطورات کلام امامیه در بغداد از آغاز غیبت صغری تا افول آل بویه» توسط سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد انجام شده است.  »ادامه
+ دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۷
منطقه خراسان یکی از مهم ترین کانونهای بحران در دوره صفوی بود. این منطقه به دلیل موقعیت حساس و مهمی که داشت همواره مورد توجه همسایگان ایران به ویژ ه ازبکان قرار می گرفت. تقریبا یک دهه پس از ایجاد دولت صفوی مناسبات این دو دولت به صورت منازعات سیاسی و مذهبی بروز یافت؛ منازعاتی که در تمام ادوار دولت صفوی تداوم داشت و از رهگذر آن منطقه خراسان متحمل آسیب های جدی شد. پرسش محوری این پژوهش بر این اصل استوار است که تهاجمات ازبکان چه تاثیراتی بر ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی، اقتصادی و مذهبی منطقه خراسان داشته است؟  »ادامه
+ آدینه ۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۸

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ ، آدینه ۱ مرداد ۱۳۹۵

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(7)، چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵

مدل شاه عباس برای حکومت نوین صفوی ، پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(6)، چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵