اخبار
همایش بین المللی مطالعات صفوی
قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دروه صفویه برگزار می کند:
همایش بین المللی مطالعات صفوی
روابط فرهنگی ایران و اروپا در عصر صفوی
 »ادامه
+ دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
کارگاه بین المللی آموزشی و پژوهشی مطالعه مزارات و آرامگاهها با تأکید بر دوره صفوی از تاریخ 1398/2/7 تا 1398/2/12 توسط قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه دانشگاه اصفهان برگزار گردید. »ادامه
+ شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۰
برگزاری کارگاه بین المللی مطالعه مزارها؛ بنای آرامگاه ها و سنگ قبور در دوره صفوی »ادامه
+ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰
برگزاری کارگاه بین المللی مطالعه مزارها؛ بنای آرامگاه ها و سنگ قبور در دوره صفوی »ادامه
+ یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(18)، چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

زبده التواریخ، چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(16)، یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

مقالات
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(19)
دکتر سید مسعود شاهمرادی
251-تاریخ و اندیشه ی شیخیه
«تاریخ و اندیشه ی شیخیه از آغاز تا کنون» عنوان کتابی از سیدمحمدحسن آل طالقانی است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. مترجم این کتاب سید خلیل طاوسی است. ایران در عصر قاجار شاهد حرکت های فکری، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مختلفی بود.  »ادامه
+ یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۵
معرفی دو نسخه خطی در مورد صفویان
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
1. نسخه ای خطی از مکاتبات سلاطین صفویه
نسخه ای خطی با عنوان «مکاتبات سلاطین صفویه» در کتابخانه ملی موجود است که شامل سواد چندین نامه از پادشاهان صفویه، همچون شاه اسمعیل، شاه طهماسب و شاه عباس، به دیگر حاکمان، نظیر جلال‌الدین اکبر پادشاه هندوستان، سلطان سلیمان و سلطان محمد پادشاهان عثمانی، است. این نسخه خطی به خط نستعلیق و در کاغذ فرنگی نخودی نگاشته شده است. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
اسنادی از صفویان در کتابخانه دیجیتال اسناد فارسی دانشگاه ماربورگ
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
کمبود منابع بایگانى از دوران قرون وسطى و اوایل عصر جدید ایران و دیگر حوزه هاى فارسى زبان همواره محسوس بوده است. در حالی که در چند دهه اخیر تعداد بسیارى از مدارک و اسناد از همه ادوار و مناطق ذکر شده جمع آورى شده و بخش درخور توجهى از آنها به چاپ رسیده و در دسترس بایگانى‌هاى خصوصى و دولتى قرار گرفته اند. »ادامه
+ یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(17)، شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

تازه ها و پاره های شیعه شناسی(16)، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶