مقالات
محسن فتاحی اردکانی
فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 76، تابستان 1394
گسترش و ترویج تشیع را می توان به عنوان بزرگترین دستاورد صفویه تحت عنوان رسمی کردن مذهب تشیع، قلمداد نمود. این تحول مهم در اندیشه سیاسی حکومت صفوی و زمامداران آن با بیش دو قرن زمامداری (907-1135ق) بی-تاثیر نبود و به ناچار، پیوندی بین دیانت و سیاست فراهم ساخت؛ »ادامه
+ دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۷
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(14)‏
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
‏181- برهم‌کنش‌ها میان شیعیان دوازده‌امامی و مسیحیان
در روزهای یازدهم تا شانزدهم آوریل سال آتی میلادی، ‏کنفرانسی با عنوان «برهم‌کنش‌ها میان شیعیان ‏دوازده‌امامی و مسیحیان: تاریخ، الهیات و ادبیات» ‏‎ ‎در موسسه کاتولیکی پاریس برگزار می‌گردد‎ ‎‏.‏
 »ادامه
+ دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۴
محمد شورمیج
مجله تاریخ اسلام و ایران، شماره 117، پاییز 1394
در دوره صفوی به ویژه زمان شاه عباس اول،اقتصادکشاورزی به خصوص ابریشم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.ابریشم یکی از محصولات مهم وتاثیر گذاردر اقتصاد تجاری عصر صفوی بوده و منطقه گیلان در در این زمینه سهم به سزایی داشته است.هدف و مساله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش ابریشم گیلان در اقتصاد تجاری و تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول است.  »ادامه
+ شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۱
مهدیه آتشگه
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره 44، تابستان 1394
هر حکومت در طول حیات خود مراحلی را طی می کند و در پایان به سراشیبی انحطاط می افتد، مرحله ای که به عقیده ی برخی محققان، هر حکومت ناگزیر از گذشتن از آن است و این مرحله آخرین مرحله ی حیات حکومت ها محسوب می شود؛  »ادامه
+ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷
مقصودعلی صادقی
دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره 8، بهار و تابستان 1393
همچون امروز، در جهان گذشته نیز توسعه طلبی دولت ها معمولاً نیازمند توجیهاتِ مشروعیت بخش بود. این توجیهات بیش از آنکه بازتاب همه واقعیت باشد بهانه و دستاویز بود. در آن روزگاران یکی از مهم ترین بهانه های توسعه طلبی حکومت ها دستاویزهای دینی بود. ازجمله در میان حکومت های مسلمان نیز معمولاً برای افزایش قدرت و قلمرو، گسترش دین و برپائی احکام آن یکی از مهم ترین بهانه ها به شمار می آمد. انجام فریضه جهاد برای گسترش دین اسلام اصلی ترین مستمسک مسلمانان برای کشورگشائی در سرزمین های غیر اسلامی بود. »ادامه
+ سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۱
جغرافیای تاریخی ضرب سکه ها با نام مبارک امام رضا (ع)
عباس سرافرازی
پژوهشنامه خراسان بزرگ، سال پنجم، شماره 15، تابستان 1393
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶
عبدالله متولی
دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1393
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۶
قباد منصوربخت، مدرس سعیدی
مجله تاریخ اسلام و ایران، شماره 112، تابستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۴
سونیا میرزایی
فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 20، تابستان 1393
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۲
حسینعلی یوسف زاده
فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 70، زمستان 1392
 »ادامه
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۵