مقالات
کتابشناسی ادبیات دوره‌ی صفویه
در این اثر تلاش بر آن بوده است تا دورنمایی از وضعیت شاخه‌ی ادبی مکتب اصفهان ارائه شود. فهرست‌ها و کتابشناسی‌ها در واقع نخستین پایه‌ی مطالعات و تحقیقات به شمار می‌آیند. این گونه آثار است که ما را با گذشته‌ی فرهنگی دور و دراز خود پیوند می‌دهد، زمینه‌های مختلف فرهنگی گذشتگان را به آیندگان منتقل می‌کند و راه را به آیندگان نشان می‌دهد. »ادامه
+ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۴
تاریخ‌نگاری در دوره صفویه
تاریخ‌نگاری در دوره صفویه تألیف شعله کوئین؛ ترجمه خسرو خواجه‌نوری تاریخ‌نگاری صفویه جنبه‌های منحصر به فرد خود را گسترش داده است، اما دارای ریشه‌هایی در سنت تیموری شرقی است که مرکز آن در هرات بود. بسیاری از مورخان صفویه تاریخ‌های اوایل تیموری را به عنوان آثار قابل تقلید، مورد تحسین قرار داده‌اند. »ادامه
+ شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۹
انقراض سلسله صفوی از نگاه تاریخ نگاران ایرانی پس از سقوط صفویه
تشکیل و انقراض حکومت ها و سلسه ها از مباحث عمده در تاریخ نگاری و مورد توجه مورخان سنتی و محققان جدید است. در این میان انقراض و سقوط صفوی یکی از مهم ترین موضوعات در تاریخ صفویه است. تاریخ نگاران سنتی که با بینش سنتی خود به تحولات و پدیده های تاریخی می نگریستند »ادامه
+ چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۸
آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفویه
آموزش و پرورش فرزندان، نخست در خانه و خانواده به صورت های تقلیدی و تلقینی از کهن ترین روزگار وجود داشته و به دلیل داشتن بار فرهنگی و ارزشی، نوزادان را برای زندگی در جامعه گسترده پرورش داده و بی تردید چگونگی اوضاع اجتماعی، در کیفیت و تحقق آن دخالت تان داشته است.
 »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۶
 تولیت بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی در دوره حکومت صفویان
بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از مکان های مذهبی و زیارتی مهم در دوران حکومت صفوی به شمار می رفت. امور مربوط به این بقعه تا پیش از تاسیس حکومت صفوی اغلب مستقیما توسط شیوخی که رهبری طریقت صفوی را بر عهده داشتند، اداره می شد.  »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۰
فراز و فرود شعر فارسی در عصر صفوی
در این مقاله تطور و شکل‌گیری شعر فارسی در شبه قارهء هند بررسی‌ شده است.مقاله تأکید دارد که زبان و ادب فارسی درهند پابه‌پای زبان و ادب‌ فارسی در ایران حرکت می‌کرد و هر موجی تحولی که در اینجا بوجود می‌آمد تا آن‌ کرانه‌ها ادامه می‌یافت به گونه‌ای که در هند نیز سبک خراسانی و آذربایجانی و عراقی همپا و هماهنگ ایران زمین نفس می‌کشید. روابط ایران و هند از ... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۹
بازشناسی قالی کرمان در دوره صفویه
چکیده نامشخص بودن پیشینه فرش کرمان و نظرات متناقض صاحب‌نظران در مورد انتساب برخی قالی‌های تاریخی به کرمان، انگیزه بازشناسی و معرفی این‌گونه قالی‌ها برای انجام این پژوهش گردید. هدف در این نوشتار، جست‌وجوی فرش‌های صفوی کرمان و یافتن پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست است... »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۹
زمانی که دولت صفویه قدرت کافی برای تحکیم موقعیت سیاسی خود به دست آورد، کوشید تا در جنبه های فرهنگی و اجتماعی نیز خود را تثبیت کند. از این رو مقداری با امکانات دولتی و تا اندازه ای نیز به دلیل وضعیتی که حاصل این تثبیت سیاسی و در نتیجه اقتصادی و فرهنگی بود، تلاش هایی از طرف عالمان و فقیهان برای پر کردن خلاء فرهنگی جامعه آغاز شد. »ادامه
+ دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۴
برای ورود به یک بحث انتقادی از توسعه سیاسی ایران باید معیارهای مشخصی را مد نظر گرفت تا بتوان میزان توسعه را سنجید. دستیابی به شاخص‌های توسعه سیاسی مشاجره انگیزه بوده ، می‌توان تکوین و رشد جامعه مدنی یا تشکیل نیروهای اجتماعی را به عنوان یک شاخص قابل تامل و عمده در نظر گرفت
 »ادامه
+ یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۳
منبع: irandoc
اندیشه سیاسی شیعه، در عصر صفویه، در پرتو چه شرایط ذهنی و عینی شکل گرفت و باعث چه نوع مناسباتی میان علمای شیعه، به عنوان حاملان سیاست دینی و سلاطین صفوی، به عنوان عاملان نظم سلطانی شد؟ نچه آمد پرسش اصلی رساله حاضر است. »ادامه
+ آدینه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۱۵
منبع: irandoc