مقالات
روابط خارجی ایران از صفویه تا برآمدن نادرشاه چکیده تعامل بین موقعیت داخلی و خارجی ایران در قرن شانزدهم میلادی هم زمان با قدرت گیری آن، سیاست خارجی ایران را توسعه بخشید. تنها در آغاز قرن نوزدهم میلادی بود که این کشور گرفتار قدرت سیاسی اروپا شد.  »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۹
ساختار نظام قضایی عصر صفوی چکیده: حکومت صفویه(907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد.  »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۹
تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه های مهاجرت بابر به هند( با تکیه بر آثار السلاطین)
تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه های مهاجرت بابر به هند( با تکیه بر آثار السلاطین) دکتر کریم نجفی برزگر چکیده: آثار السلاطین تالیف میر سید ناصرالدین، نسخه ی خطی ارزشمندی است که درباره ایران، هند و به ویژه ماوراءالنهر در دوران حکوممت صفویه و قاجاریه حاوی مطالب درخور توجهی است. مولف در این اثر در مورد حکومت سلاطین شیبانی در سمرقند و بخارا سخن گفته است و به اجمال به تشریحح رقابت صفویان و ازبکان به منزله ی دو نیروی قوی در تعیین سرنوشت ماوراءالنهر پرداخته است.  »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۳
بررسی تاثیر فلزکاری مکتب خراسان بر فلزکاری دوره صفویه
بررسی تاثیر فلزکاری مکتب خراسان بر فلزکاری دوره صفویه مرضیه علیپور اوج گیری فلزکاری دوران صفویه، نمایانگر بخشی از سیر رو به رشد صنایع هنری در این دوره است. همزمان با آغاز کار دولت صفوی، هنرمندان ایران با توجه به پیشینه هنری غنی خود و تحت تاثیر عواملی چون بروز تمایلات شیعی و پشتیبانی فرمانروایانی همچون شاه عباس، توانستند از دو مکتب فلزکاری خرایان و آذربایجان شاهکارهای فلزی و تکرار نشدنی را بیافرینند. »ادامه
+ پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹
بررسی جایگاه هنری دوره صفوی
بررسی جایگاه هنری دوره صفوی شهره جوادی چکیده: عصر بالندگی و شکوفایی هنر ایران دوران سلجوقی و ایلخانی است و در زمان تیموریان به اوج می رسد. در حالی که از گذشته تا کنون مطالب بسیاری در مدح و ستایش صفویان گفته شده که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا تحلیل و بررسی جدی در زمینه فرهنگ و هنر. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۸
پژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیا قرآنی بر آثار فلز کاری ایران در دوران صفوی و قاجار « با استناد به آثار فلزی موزه ایران»
پژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیا قرآنی بر آثار فلز کاری ایران در دوران صفوی و قاجار « با استناد به آثار فلزی موزه ایران» چکیده: هنر اسلامی در قالب و محتواهای متنوعی در هنر فلزکاری ایران دیده می شود. یکی از آنها، کتیبه های قرآنی با خطوط متنوع؛ کوفی، ثلث، نسخ و ... است که زیبایی بصری همراه با فضای روحانی و عرفانی اش حاوی پیام های ارزشمندی برای صاحب اثر و بازدید کنندگان آن در اعصار مختلف است. »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۰
آغاز سلطنت شاه تهماسب (930 ق) - تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی ( 995) ظھور اسماعیل اول در عرصۀ زورآزمایی سیاسی و حملۀ او به شروان در سال ۹۰۶ ق قدرت دولت محل ی شروان شاھ ی را متزلزل کرد و رابطۀ مبتنی بر ستیزه و دشمنی دیرینه بین دو خاندان شروان-شاھی و صفوی در سالھای پایانی حکومت شاه اسماعیل به حالت مسالمتجویانه و انقیاد شروانشاھان از صفویه تغییر یافت »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۷
تطبیق نقوش زربفت های گورکانی هند با زربفت های صفوی
تطبیق نقوش زربفت های گورکانی هند با زربفت های صفوی فریده طالب پور سوسن خطایی چکیده شخصی پارچه های زربفت، گروه مهمی از پارچه های دوره صفوی است که تعداد قابل توجهی از آنها در موزه ها و مجموعه های روابط نگهداری م یشود. بافت پارچه زری به عنوان هنری ظریفه در ایران دوره صفویه بسیار مورد توجه قرارگرفت. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۴
مواجهه محقق کرکی با استقرار حاکمیت صفوی در عصر شاه اسماعیل اول نویسندگان: رنجبر،محمد علی؛ مشکوریان،محمدتقی چکیده: حکومت صفوی صحنه ی نخستین و فراگیرترین تجربه ی تعامل رهبری دینی با نهاد سیاسی در دوران رسمیت تشیع در ایران بود. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۴
معرفی صفویه پژوهان غیر ایرانی و فعالیت های مربوط به صفویه پوهی »ادامه
+ دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۹