مقالات
سبک اصفهانی(هندی) در دوره ی صفویه
سبک اصفهانی(هندی) در دوره ی صفویه نزهت احمدی موضوع سخن ما در مورد سبک اصفهانی(هندی) در دوره ی صفویه است. از این سبک به راحتی نمی توان گذشت چرا که مشاجره ی اهل فن بر سر آن هنوز به پایان نرسیده است و هر کدام نظریه های ضد و نقیضی در این باره مطرح می کنند. »ادامه
+ یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۲
اولین نشان از سیادت صفویان در کتب انساب مدرکی جدید برای ادعاى پیش صفوى سیادت
مطالعات در خصوص ادعاى سیادت پی شصفوى صفویان از نبود منابع پایه رنج می برد. محققین حدسیات زیادی در این خصوص به عمل آورد هاند؛ اما هنوز معلوم نیست صفویان از چه زمانى به این ادعا پرداخته و یا در حقیقت نسب « رسمى » موسوى معروف را مطرح کرد ه اند. »ادامه
+ یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
فتوحات همایون
فتوحات همایون نویسنده: نظام الدین علی شیرازی - سیاقی نظام (958 ـ 1011ق) مصحح: دکتر حسن زندیه ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه تاریخ چاپ: 1393 مکان چاپ: قم  »ادامه
+ شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷
فتوحات همایون تألیف نظام الدین علی شیرازی معروف به سیاقی نظام، تاریخ فتح خراسان از اشغال ازبکان را در زمان شاه عباس می‌نویسد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۸
تولّد یک شهر بندری در دوره صفویه :مروری بر کیفیت شکل گیری و تأسیس بندرِ عباسی
تولّد یک شهر بندری در دوره صفویه :مروری بر کیفیت شکل گیری و تأسیس بندرِ عباسی چکیده: یکی از نتایج فتح هرموز در سال 1031 ه .ق./ 1622 م. به وسیلة نیروهای نظامی ایران، تأسیس و شکل گیری شهر بندری جدیدی به نام بندر عباسی بود . »ادامه
+ شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱
تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی: مطالعة موردی محقق کرکی و شهید ثانی چکیده پیش از این، تحول های دینی عصر صفویه و اهمیت مهاجرت فقیهان عاملی از جنبه هایی بررسی شده است، هرچند اختلاف نظرهای جدی دربارة اهمیت و تأثیر مهاجرت فقیهان عاملی به ایران در عصر صفویه وجود دارد.  »ادامه
+ آدینه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱
صفویه و احیاء سنت های ملی و باستانی
صفویه و احیاء سنت های ملی و باستانی چکیده شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار سلسله صفویه در ایران بود، که مولفه های تشکیل این حکومت را براساس ملیت و قومیت قرار داد. حضور دو دشمن نواحی شرقی)ازبکان( و نواحی غربی )عثمانی( ضرورت توجه به حماسه های ملی را در ایران افزایش می داد ، »ادامه
+ آدینه ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۱
بازآفرینی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در دوره های صفویه و قاجار با تأکید بر بیان تصویری از نوشته های سیاحان
بازآفرینی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در دوره های صفویه و قاجار با تأکید بر بیان تصویری از نوشته های سیاحان چکیده که قرار دارد. این خیابان لپ وسه خیابان چهارباغ عباسی یکی از خیابان های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی اثری در عصر شاه عباس یکم طراحی شده است. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۹
نقش و جایگاه خاندان جابری در دیوانسالاری عصر صفویه، با تاکید بر میرزا سلمان خان جابری چکیده تشکیل دولت های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم ترین آن ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان های معتبر و مشهور دیوانی نقش پررنگی داشته اند. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۹
روابط فرهنگی ایران و آلمان از عصر صفوی تا پایان دوره قاجار بازخوانی مدارک منتشرشده و رهیافتی به اسناد جدید چکیده در این مقاله، به مهمترین مسائل روابط فرهنگی ایران و آلمان از عصر صفویه تا پایان دوران قاجار پرداخته شده است؛ روابطی که هیچگاه از تأثیرات دیپلماسی دو دولت نیز برکنار نبود.  »ادامه
+ شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۹