مقالات
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(5)
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(5) دکتر سیدمسعود شاهمرادی  »ادامه
+ دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
تازه ها و پاره های شیعه شناسی (4)
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
56- مراسم اربعین در تانزانیا و زنگبار
برپائی مراسم «اربعین» در زنگبار در ردیف سومین یا چهارمین مراسم مشهور اربعین در جهان اسلام- پس از عراق و ایران- به شمار می رود که در نوع خود منحصر به فرد و نمادین است. کاربرد اصطلاح فارسی «چهلم» نشان می دهد که بانیان این مراسم در قاره آفریقا و بلاد زنج ایرانیانی بوده‌اند که به مناطق شرق آفریقا مهاجرت کرده اند و با برپایی مراسم عزاداری در اربعین سالار شهیدان، اقدام بـه تـرویـج مـذهـب تشیع در این سرزمین نموده اند. »ادامه
+ شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۷
کتابشناسی «مطالعات روابط عثمانی- صفوی» در ترکیه
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
مقدمه
دولت عثمانی یکی از پایدارترین دولت های مسلمان است که بیش از شش قرن در صحنه سیاست اسلامی، در جهت ایجاد اتحاد داخلی میان سرزمین های اسلامی و دفاع از آنها در برابر دولت های اروپایی، ایفای نقش کرد. »ادامه
+ دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(3)
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(3)
دکتر سیدمسعود شاهمرادی  »ادامه
+ شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۹
درآمدی بر ردیه نویسی دینی در عصر صفویه و دوران نخستین قاجاریه
درآمدی بر ردیه نویسی دینی در عصر صفویه و دوران نخستین قاجاریه
در دوران صفویه و آغاز قاجاریه ، بسیاری از مسیحیان و یهودیان در ایران زندگی می کردند ، چنانکه شمار آنان از زرتشتیان ایرانی نژاد بیشتر بود. به علت وضعیت سیاسی خاص این دوران شمار بسیاری از سفرا و نمایندگان سیاسی اروپا به ایران می آمدند و معمولاً هیئتهای تبلیغی مسیحی نیز آنها را همراهی می کردند. »ادامه
+ دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳
طراحی پایدار در فضای سبز شهری اصفهان در دوران صفویه و تخریب آن در دوران معاصر
طراحی پایدار در فضای سبز شهری اصفهان در دوران صفویه و تخریب آن در دوران معاصر
مکتب اصفهان در معماری و شهرسازی،تحقق آرمانشهر دولت صفوی است.بر اساس این مکتب،شهر،مکانی برای‌ تجسم آرمانها و عقاید دولت صفوی و محلی برای حضور سمبلهایی بوده که علاوه بر نمایش قدرت دولت حاکمه، از جمله نمادهای هویت‌دهنده به شهر است. »ادامه
+ دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۲
تازه ها و پاره های شیعه شناسی (2)
تازه ها و پاره های شیعه شناسی (2)
دکتر سیدمسعود شاهمرادی »ادامه
+ شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۸
تازه ها و پاره های شیعه شناسی
تازه ها و پاره های شیعه شناسی(1)
دکتر سیدمسعود شاهمرادی
1- صفویه شناسی در ترکیه
مطالعات مربوط به صفویان در ترکیه از کمیت و کیفیت قابل توجهی برخوردار است. این امر دقیقا برعکس مطالعات مربوط به حکومت عثمانی در کشور ما است. سالانه دهها عنوان کتاب و رسالات دانشگاهی و مقالات مختلف در مورد جنبه های مختلف حکومت صفویه در ترکیه به انجام می رسد. »ادامه
+ شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۰۶
کفایه منصوری؛ کتابی در طب عمومی
کفایه منصوری؛ کتابی در طب عمومی نویسنده کتاب از معاصران پزشک بزرگ فارس، یعنی حاجی زین العطار، صاحب کتاب اختیارات بدیعی، بود و همچنین از هم‌روزگاران شاعر غزلسرای ایران زمین، خواجه حافظ شیراز بود. »ادامه
+ شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۹
اختیارات بدیعی
اختیارات بدیعی تاریخ طب ایران هماهنگ با تاریخ سیاسی آن تاریخی کهن با فراز و نشیب‌های زیاد است. در مقاطعی از تاریخ هفت هزار ساله این سرزمین که ثبات سیاسی بر ایران حاکم بوده است جهان شاهد پیشرفت شگرف علمی و فرهنگی ایرانیان بوده است. تأسیس مدرسه جندی شاپور در زمان ساسانیان و ظهور دانشمندان بزرگی مانند ربن طبری، علی بن عباس اهوازی،‌ رازی، ابن سینا و سید اسماعیل جرجانی شاهدانی بر این مدعا می‌باشند. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۹