دکتر اصغر منتظرالقائم

مسئولیت: مدیر قطب
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
مقالات

تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

 
اطلاعات تماس
ایمیل: montazer5337@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات