دکتر اصغر منتظرالقائم

مسئولیت: مدیر قطب
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
 تشیع قراقویونلوها (780-872 هـ .ق)
محققان گوناگون قراقویونلوها را شیعه امامی، شیعیان غالی و تندرو و برخی دیگر ازاهل تسنن دانسته اند. با بررسی ملاکهای و معیار های شیعه بودن و تطبیق آنها بر قراقویونلوها می توان تشیع قراقویونلوها را اثبات نمود... »ادامه
+ یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۹
اطلاعات تماس
ایمیل: montazer5337@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات