دکتر محمد کریم یوسف جمالی

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
اطلاعات تماس
ایمیل: yosef.jamali.j.2000@yahoo.com
مطالب