دکتر جهانبخش ثواقب

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه لرستان
مقالات
 
اطلاعات تماس
ایمیل: jahan_savagheb@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات