برنامه سخنرانی کارگاه « نقد و بررسی تاریخنگاری تشیع»

بسم الله الرحمن الرحیم
برنامه سخنرانی «کارگاه نقد و بررسی تاریخنگاری تشیع» 15 آذر 1394
نشست اول مکان: تالار مرحوم دکتر مهرعلیزاده
سخنران موضوع زمان
قرآن کریم و سرود 40/8-30/8
دکتر اصغر منتظرالقائم (استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) خیر مقدم و ارائه مقاله «نقش هشام بن محمد کلبی در تاریخنگاری محلی» 10/9-40/8
دکتر محمدعلی چلونگر (دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) گزارش مجری کارگاه و ارائه مقاله «بررسی آثار تاریخی قاضی نعمان در تاریخنگاری فاطمیان» 30/9-10/9
دکتر حسین حسینیان مقدم (استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) تأثیر تاریخنگاری شیعه بر سیره‌نگاری 50/9-30/9
دکتر سید قاسم رزاقی موسوی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) تاریخنگاری اصحاب ائمه در منابع رجالی شیعه (انگیزه‌ها، عوامل و گونه‌ها) 10/10-50/9
دکتر محمد حسین ریاحی (عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اصفهان و معاون پژوهشی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل) جایگاه و تأثیر برهان مآثر در تاریخنگاری شیعی جنوب شبه قاره هند (دکن) 30/10-10/10
پرسش و پاسخ 40/10-30/10
55/10-40/10 پذیرایی
دکتر منصور داداش نژاد (استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) خاندان ابو رافع و تاریخنگاری تشیع 15/11-55/10
دکتر حمیدرضا مطهری (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) عاشورانگاری در اندلس 35/11-15/11
پرسش و پاسخ 45/11-35/11
نشست دوم مکان: تالار مرحوم دکتر مهرعلیزاده
دکتر عبدالرفیع رحیمی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین) اثر گذاری کتاب کامل الزیارات بر قمقام 50/13-30/13
دکتر محمدرضا شهیدی پاک (ادانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) تاریخنگاری تشیع در مغرب و اندلس؛ (مطالعه موردی: علل سیاسی مذهبی جلوگیری از انتشار تشیع در اندلس) 10/14-50/13
دکتر بهمن زینلی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) مورخان شیعی و علم انساب در قرن هشتم هجری 30/14-10/14
دکتر مصطفی صادقی (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) تاریخنگاری ابن‌طاووس 50/14-30/14
دکتر علی اکبر عباسی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) نقد و بررسی کتاب بیان الادیان 10/15-50/14
دکتر سید مسعود شاهمرادی (مدرس دانشگاه) کاربرد سکه شناسی در مطالعات تاریخ تشیع ایران در عصر پیش از صفویه 30/15-10/15
میزگرد: تبیین دستاوردهای شیعیان در تاریخنگاری اسلامی 30/16-40/15
پذیرایی: قطب علمی«مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه» 45/16-30/16
+ یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۴۵
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: