سمینار زنان در تاریخ مجالس ملی ایران

سمینار زنان در تاریخ مجالس ملی ایران
: سمینار زنان در تاریخ مجالس ملی ایران با رویکرد توسعه مشارکت زنان در مجلس با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جمیت زنان مسلمان نواندیش، بنیاد باران و موسسه راز آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.
دبیرخانه این همایش با صدور اطلاعیه ای فراخوانی اعلام کرد که علاقه مندان می توانند مقالات خود را با موضوعات اعلام شده تا پایان آبان ماه به آدرس دبیرخانه این همایش ارسال نمایند. جهت اطلاعات بیشتر علاقه مندان می توان به سایت hamgraeezanan.com مراجعه کنند.
متن کامل این فراخوان به شرح زیر است:
جنبش مشروطه خواهی ملت ایران،آغازی برای شکل گیری ظرفیت های نوسازی و تحقق دولت-ملت در ایران بود. در سایه این تحولات،تشکیل مجلس قانون گذاری، به عنوان یکی از ارکان اصلی مردمسالاری،فرصت بی بدیل قانونمداری را کشور ما فراهم آورد و مقدمه ای برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار با مشارکت آحاد مردم ایران شد اما از زمان شکل گیری نهادی به نام مجلس،به خصوص بعد از تصویب قانون حق رای زنان، چالش مشارکت زنان در این نهاد قانون گذار به چشم می خورد. انقلاب اسلامی، فرصتی پیش روی نیمی از پیکره جامعه ایران قرار داد، تا امیدوارانه برای افزایش حضور خود در مقدرات اساسی مملکت، که بدون شک از الزامات اصلی توسعه متوازن و پایدار است، تلاش کنند. بر آنیم در سایه شناخت واقع بینانه متغیرهای اثر گذار در این روند نزولی مشارکت زنان ایران و آسیب شناسی آنچه در این مسیر سپری شده است، گامی موثر در راستای ارتقاء جایگاه و منزلت زن ایرانی در نهاد قانون گذار کشور برداریم.
اهداف:
1. شناخت جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری.
2. دستیابی به راهکارهایی متناسب با ساختار حقیقی و حقوقی ایران برای افزایش نرخ مشارکت زنان در مجلس.
3. آگاه نمودن ارکان جامعه مدنی و ارکان قدرت نسبت به ضرورت مشارکت سیاسی زنان. 4. افزایش سهم زنان در سپهر سیاسی کشور.
اولویتهای پیشنهادی برای ارسال مقاله:
1. بررسی جایگاه مدافعان حقوق زنان مجالس عصر مشروطه، در عرصه عمومی و نهادهای قانونگذار.
2. نقش نهادهای مدنی و اقشار تاثیر گذار و فعال اجتماعی در طرح و پیگیری مباحث حقوق زنان در عصر مشروطه.
3. بررسی نقش رسانه های دوره پهلوی در طرح و دفاع از حقوق زنان.
4. بررسی نقش و جایگاه نمایندگان زن در مجالس دوره پهلوی.
5. بررسی نقش و میزان مشارکت زنان به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در دوره پهلوی.
6. بررسی تاثیر زنان در مجالس دوره پهلوی در ارتباط با طرح مطالبات حقوقی زنان در مجلس و عرصه عمومی.
7. بررسی جایگاه زنان در شاخص های توسعه کشور در هنگام رخداد انقلاب اسلامی.
8. بررسی نقش و جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی.
9. بررسی چالش های حقوقی مشارکت سیاسی زنان از دو منظر سنت گرایان و نوگرایان در ساختار حقوقی ایران.
10.بررسی دیدگاهها ی موجود در ارتباط با مشارکت سیاسی زنان در منطقه خاورمیانه و مقایسه آن با ایران.
11.بررسی نقش احزاب ایران در جریان سازی افزایش مشارکت سیاسی زنان در مجلس شورای اسلامی، الزامات، راهکارها.
12.بررسی و مقایسه تطبیقی نقش و جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری ایران و جهان.
13.بررسی اقدامات زنان مجالس شورای اسلامی در ارتباط با پیگیری مطالبات زنان ایران و دیگر طرح ها و مصوبات مجلس.
14.بررسی راهکارهای تبدیل مطالبات زنان ایران به قوانین متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران.
15.تدوین واقع بینانه پیش نویس قانون یا قوانین جهت طرح و تصویب در مجلس آینده با هدف برابری سازی فرصت ها برای زنان ایران.
+ سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: