فراخوان مقاله مجله علمی تخصصی رهیافت تاریخی

فراخوان مقاله مجله علمی تخصصی رهیافت تاریخی
فراخوان مقاله مجله علمی تخصصی رهیافت تاریخی
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با همکاری قطب علمی « مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه » در نظر دارد نسبت به انتشار فصلنامه – رهیافت تاریخی- دردوره جدید با اعتبار « علمی – تخصصی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید.
گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با همکاری قطب علمی « مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه » در نظر دارد نسبت به انتشار فصلنامه – رهیافت تاریخی- دردوره جدید با اعتبار « علمی – تخصصی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید. بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی دعوت می شود تا مقالات خود را در موضوعات مرتبط با تاریخ باستان، تاریخ اسلام و تاریخ ایران اسلامی و با رویکرد فرهنگی – اجتماعی به نشانی ذیل ارسال نمایند. مقالات ارسالی نویسندگان می بایست بر اساس راهنمای تدوین مقالات تنظیم و ارسال گردد تا پس از انجام مراحل ارزیابی منتشر گردد.
آدرس دفتر فصلنامه: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، قطب علمی « مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه»
E-mail:history.rahyaft@gmail.com www.safacica.ir
tell:031-37933127
+ یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: