اولین نشست تخصصی صفوی پژوهان ایران( نکوداشت دکتر لطف الله هنرفر)

اولین نشست تخصصی صفوی پژوهان ایران( نکوداشت دکتر لطف الله هنرفر)
اولین نشست تخصصی صفوی پژوهان ایران( نکوداشت دکتر لطف الله هنرفر)
اولین نشست تخصصی صفوی پژوهان ایران( نکوداشت دکتر لطف الله هنرفر) در راستای معرفی قطب علمی« مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه» و چشم اندار اهداف آن،مطالعات کاربردی - نظری صفوی شناسی و هدایت پژوهش های تحصیلات تکمیلی، معرفی مراکز و شخصیت های صفوی پژوه در عرصه بین الملل، تصحیح متون تاریخی در حوزه صفوی شناسی و فرهنگ شیعه در این دوره، تاریخ نگری و تاریخ نگاری و مطالعات تطبیقی در حوزه صفوی شناسی در تاریخ 1393/8/29 از ساعت 8 تا 14 در دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- قطب علمی« مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه» برگزار می گردد.


+ شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: