معرفی کتاب تاریخ جامع دولت های شیعه

 معرفی کتاب تاریخ جامع دولت های شیعه
کتاب تاریخ جامع دولت های شیعه
در قرون اوّل و دوّم و نیمۀ اوّل قرن سوّم، دولت‌های شیعی توسّط کسانی بیشتر از نسل رسول خدا(ص)یا به نام کسانی از خاندان علوی به‌وجود آمد. دولت‌های شیعیِ تأسیس شده با سردمداری غیرعلویان، بیشتر از قرن چهارم به بعد مطرح شد و اقتدارشان هم از سلسله‌های نخستین شیعی فراتر رفت.
در قرون اوّل و دوّم و نیمۀ اوّل قرن سوّم، دولت‌های شیعی توسّط کسانی بیشتر از نسل رسول خدا(ص)یا به نام کسانی از خاندان علوی به‌وجود آمد. دولت‌های شیعیِ تأسیس شده با سردمداری غیرعلویان، بیشتر از قرن چهارم به بعد مطرح شد و اقتدارشان هم از سلسله‌های نخستین شیعی فراتر رفت. با گسترش شیعه بعد از هجوم مغولان و برافتادن عباسیان، تعداد دولت‌های شیعی به خصوص با گرایش امامی بیشتر هم شد. با برپاییِ دولت صفوی، در ایرانِ قرنِ دهم هجری، این دولت به دولت‌های شیعیِ همزمان خود بویژه در شبه قاره هند کمک می‌کردند و با حمایت از مؤلّفین و مصنّفین شیعی و دعوت از علمای شیعی جبل‌عامل و بحرین و تأکید بر شیعی‌گرایی و توجّه بیشتر به زبان فارسی، دولتی پایدار را به‌وجود آوردند.
بر این اساس مطالب این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است:
بخش اوّل: «کلّیّات»؛ در این بخش به تعریف کلّی لغوی و مفهومی شیعه و فرقه‌ها و گرایش‌های آن پرداخته شده است.
بخش دوّم تحت عنوان: «دولت‌های شیعی از نسل پیامبر(ص) و اهل‌بیت آن حضرت» می‌باشد. در این بخش، دولت‌های شیعی از ذرّیۀ رسول خدا(ص) و امام علی(ع) یا دولت‌هایی که به نام دعوت برای حکومت فرزندان آن بزرگواران (مانند دولت مختار) تأسیس شد، مورد برّرسی قرار گرفته است.
در بخش سوّم، دولت‌های شیعی مستقل و نیمه‌مستقل اعمّ از عرب و ایرانی از آغاز غیبت کبری تا حملۀ مغول، مورد برّرسی قرار گرفته است.
بخش چهارم تحت عنوان: «دولت‌های شیعه از هجوم مغولان تا تأسیس صفویان» به برّرسی دولت‌های شیعه در قرون هفتم تا دهم هجری، اعمّ از علوی و غیرعلوی می‌پردازد. در این دورۀ حسّاس، با توجّه به برافتادن نهاد خلافت عباسیِ بغداد و ضعف شدید خلفای عباسیِ مصر و توجّه به اهل‌بیت و امامان اثنی‌عشری به خصوص در محدودۀ فلات ایران گسترش یافت و این موضوع در پیدایش دولت‌های شیعی بیشتر در گوشه و کنار ایران، مؤثّر بود.
بخش پنجم تحت عنوان: «دولت‌های شیعی بعد از قرن دهم» به برّرسی سیر پیدایش و تحوّلات دولت‌های شیعی پس از قرن دهم به خصوص در ایران و هند می‌پردازد.
مخاطب کتاب «تاریخ جامع دولت‌های شیعه» علاقمندان به تاریخ تشیع بویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته تاریخ می باشد.
عنوان کتاب: تاریخ جامع دولت های شیعه/ نویسندگان: دکتر علی اکبر عباسی- آرمان فروهی، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، 256 صفحه، شمارگان: 1000 نسخه، قطع: وزیری، بها: 80000 ریال، 1394
+ پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: