معرفی کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا»

معرفی کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا»
معرفی کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا»
«تحول گفتمان درگزارش واقعه کربلا» پژوهشی است که در گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سامان یافته است و کتاب آن در زمستان سال گذشته به بازار نشر عرضه شد.
براساس پژوهش انجام شده در کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا»، گفتمان تاریخی واقعه کربلا، نه تنها یگانه گفتمان موجود در میان آثار متنوع نگاشته شده در باره واقعه کربلا نبوده؛‌ بلکه به تدریخ اهمیت آن نیز کاهش یافته است. این سیر نزولی، به برجسته شدن گفتمان های دیگری انجامیده که یا رویکرد تاریخی آن در درجه دوم اهمیت قرار داشته یا جز طرحی کم رنگ از تاریخ ندارند. نتیجه این تاریخ گریزی، کمرنگ شدن یا مغفول ماندن بعد سیاسی ـ اجتماعی واقعه کربلا و برجسته شدن بعد عاطفی و ماورائی آن بود که به تدریج بر طرز تلقی نخبگان و به تبع آن توده ها، تأثیرات پایداری برجای گذاشت.
«تحول گفتمان درگزارش واقعه کربلا» پژوهشی است که در گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سامانه یافته است و کتاب آن در زمستان سال گذشته به بازار نشر عرضه شد.
انتشار این کتاب به صورت مشترک با سازمان سمت صورت پذیرفته و مولف آن دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی است. کتاب «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا» در اولین دوره کتاب سال عاشورا که امسال برگزار گردید؛ به عنوان اثر برگزیده در بخش پژوهش فرهنگی معرفی شد.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: در میان وقایع تاریخی، کمتر واقعه ای را می توان یافت که از تأثیر گذاری عمیق و پایداری چون واقعه کربلا، بر نسل های متوالی و طی قرون متمادی برخوردار باشد. چنین تأثیر گذاری دربارزترین پیامد، موجد جریان های اجتماعی همه جانبه ای شده که در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، فکری و ... متبلور شده است؛ لذا این وقایع را باید دارای ماهیتی فراتاریخی دانست که گرچه هویت تاریخی آن را مخدوش نمی کند؛ اما تاریخی بودن آن را نیز برنمی تابد و واقعه کربلا بدین لحاظ در زمره کم نظیرترین وقایع است. اینکه نه فقط مورّخان بلکه مؤلفان فراوانی، درحوزه های مختلف غیر تاریخی، هریک به فراخور حال، به این رویداد و چرایی و چگونگی آن توجه نشان داده و از وجوه مختلف بدان پرداخته اند، حاصل همین ماهیت فرا تاریخی است.
منبع: روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
+ دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: