دکتر سید اصغر محمودآبادی

مسئولیت: دبیر کارگروه بخش برنامه‌ریزی درسی قطب صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: mahmoudabadi
مطالب