دکتر پدرام خسرو نژاد

مسئولیت: همکار قطب
رتبه علمی: استادیار
اطلاعات تماس
ایمیل: Pedram Khosronejad (1969-04-02)
مطالب