دکتر علی اکبر جعفری

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: a.jafari2348@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات