دکتر مرتضی دهقان‌نژاد

مسئولیت: عضو علمی قطب صفویه‌شناسی
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
اطلاعات تماس
ایمیل: mdehqannejad@yahoo.com
مطالب