ارزش گزارش های سلانیکی درباره روابط عثمانی - صفوی - ۱۰۰۸ - ۹۷۱ قمری
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
تاریخ سلانیکی،از مهم‌ترین متون تاریخی عثمانی است که‌ مصطفی افندی سلانیکی در اواخر سدهء دهم هجری نگاشته‌ است.این اثر،وقایع دوره‌ای 37 ساله را شامل‌ می‌شود(1008-971 ق.).دورانی که روابط دو کشور ایران و عثمانی پرتنش و همراه با جنگ‌های طولانی و برهه‌های کوتاه‌ صلح و آرامش بوده است.تاریخ سلانیکی،جدای از اهمیتی که‌ برای تاریخ عثمانی و اروپا دارد،از منظر تاریخ ایران عصر صفوی‌ نیز،از جهات مختلف دارای اهمیت است.از جمله:حضور خود سلانیکی در برخی اردوکشی‌های عثمانی به مرزهای ایران، انتصاب وی در مقام مهماندار حیدر میرزا و مهماندار خاص خان‌ احمد گیلانی و حضور او در دربار عثمانی به هنگام ضیافت‌ ایلچیان ایران در دیوان عالی و آگاهی از کم و کیف مذاکرات‌ نمایندگان دو کشور. مقالهء حاضر تلاش دارد با طرح برخی مسائل مربوط به‌ روابط صفویان و عثمانیان در خلال سال‌های 1008-971 ق. اهمیت و جایگاه تاریخ سلانیکی را در مطالعات مربوط به تاریخ‌ ایران عصر صفوی تبیین کند.
noormags.ir
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۳
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: