نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان
نقد و بررسی علل و پیامد اقامت اسماعیل میرزای صفوی در گیلان
مقاله حاضر، چند نکته مهم در زمینه تشکیل حکومت صفوی می‌پردازد. ابتدا علل ورود اسماعیل میرزای صفوی به‌ گیلان و انتخاب این منطقه به‌ عنوان پناهگاهی برای رهایی از دست آق قونیلوها بررسی می‌شود. سپس به سیاست‌ حاکم محلی گیلان؛ یعنی میرزا علی کیا در حمایت از اسماعیل میرزا و همراهانش پرداخته می‌شود...
نگارنده: محمد شورمیج
نگارش: اسفند ۱۳۹۲
مقاله حاضر، چند نکته مهم در زمینه تشکیل حکومت صفوی می‌پردازد. ابتدا علل ورود اسماعیل میرزای صفوی به‌ گیلان و انتخاب این منطقه به‌عنوان پناهگاهی برای رهایی از دست آق قونیلوها بررسی می‌شود. سپس به سیاست‌ حاکم محلی گیلان؛ یعنی میرزا علی کیا در حمایت از اسماعیل میرزا و همراهانش پرداخته می‌شود. سرانجام، علل قیام‌ و خروج اسماعیل میرزا از گیلان بررسی و تحلیل می‌گردد. در این پژوهش با استناد به منابع عصر صفوی به نکات مذکور پرداخته و سعی شده است به وسیله تطبیق داده‌ها با نوشته‌های کتب مطالعاتی جدید، نقش گیلان در شکل‌گیری حکومت صفوی برای صفویه شناسان روشن گردد.
+ آدینه ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: