بازشناسایی ضرابخانه ی جعفرآباد در دوره ی صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
برای پژوهشگران حوزه تاریخ،دسترسی به اسناد جدید و یا چگونگی ارتباط اسناد و مدارک به یکدیگر،کلید حل بسیاری از نقاط تاریک تاریخی است.سکه ها،یکی از مدارک مهم و ارزشمند در شناسایی نکات و ابهامات تاریخی از جمله نام های جغرافیایی و سیر تحول نام آنها،نام پادشاهان و ....هستند،چرا که بسیاری از تغییرات در منابع دیگر ثبت نشده و یا به دوران ما منتقل نشده اند،اما به کمک سکه ها و علم سکه شناسی می توان بسیاری از شهرهایی از یاد رفته یا تغییر نام یافته،موضوعاتی نظیر دوره اهمیت انها و بسیاری از موارد دیگر را شناسایی کرد.در این پژوهش ضمن بررسی نظرات مختلف سکه شناسان در شناسایی محل ضرابخانه جعفرآباد،اسناد و متون تاریخی و تصاویر تعدادی از سکه های ضرب شده،همزمان با شکل گیری فرضیه مجاورت شهر جعفرآباد با شهر قزوین،به تحلیل آنها پرداخته می شود.سازی کند و سپس به تحلیل دیدگاه های او در چارچوب مناسبات صفوی عثمانی بپردازد
noormags.ir
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۶
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: