‬‬بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره‌ی صفویه و قاجاریه
 ‬‬بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره‌ی صفویه و قاجاریه
اطهری، سید حسین؛ دستغیب، لیلا
شیعه شناسی » بهار 1393 - شماره 45
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
با رسمی شدن مذهب شیعه اثناعشری در دوره صفویه، رویه ای دوسویه در قبال قدرت در دستگاه دینی نمودار شد. هم زمان با آنکه مشروعیت بخشی به حکومت در زمره اختیارات علما قرار گرفت، با گسترش مناسک و شعایر، نقد و نفی قدرت در زمره نماد های محوری شعایر اصلی شیعه، یعنی عاشورا و محرم درآمد. نویسندگان مقاله حاضر بر اساس رهیافت کارکردگرایی دینی، این ادعا را مطرح می سازند که به نظر می رسد در یک فراگشت تاریخی، با گسترش مناسک و شعایر، مذهب شیعه از مشروعیت بخشی حکومت، به نفی آن میل کرده است. بخش عمده ای از این فراگشت، متاثر از گسترش نمادین نفی قدرت سیاسی در مناسک و شعایر دینی بوده است. پادشاهان ایرانی در طول دوره صفویه و قاجاریه در جهت افزایش قدرت خود، به گسترش مناسک شیعی روی آوردند؛ اما با اقبال مردم به این مناسک، به تدریج نقد و نفی قدرت مطلقه پادشاهی، به مثابه مهم ترین نماد شعایر شیعی درآمد
noormags.ir
+ چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۲
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: