دریچه ای به تاریخ اجتماعی طایفه دره شوری قشقایی در دوره صفویه (بر مبنای اسناد)
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
این مقاله از منظر سند پژوهی، تحلیل سه سند از سه تیره در دوره صفویه در بخش وردشت سمیرم است که امروزه آن تیره­ها جزو طایفه دره­شوری از ایل قشقایی محسوب می­شوند. که در راستای این تحلیل ابتدا بر پایه سه منبع تاریخی به سابقه حضور قشقایی­ ها در دوره صفویه پرداخته شده است. روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش بر مبنای اسناد، منابع کتابخانه ­ای ، تحقیقات میدانی، و به شیوه توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته­ ها و نتایج: بر طبق مستندات پیدا شده و اطلاعات تاریخی سابقه حضور ایل قشقایی به قرن 8ه.ق بر می­گردد، اما در دوره صفوی، این ایل از سلطنت شاه عباس اول از نظر تاریخی بیشتر مطرح و چهره مشخص ­تری پیدا کرد طایفه دره­شوری و برخی تیره ­های مورد اشاره در اسناد تا اواخر حکومت صفویه هنوز جزو ایل قشقایی نبوده­ اند.
magiran.com
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: