موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
وقف از عوامل مهم تقویت تعاون،همبستگی،توسعه و ترویج‌ دانش‌ها،رفع محرومیت‌ها و رسیدن جامعه به تعادل به حساب‌ می‌آید.تأکید فرهنگ اسلامی بر این موضوع،در تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از صدر اسلام تاکنون اثرگذار بوده است. استقرار دولت صفویه با تبعیت از مذهب شیعهء امامیه از سوی‌ صفویان،سلاطین این سلسله را به سمت توسعهء فرهنگ وقف و پیشگامی آنان با همراهی علما و رجال دولتی سوق داد. انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت دولت شاه عباس اول(996- 1038 ق)اوج ترویج و رونق وقف و کارسازی آن بود،به طوری که بسیاری از آثار و ابنیه و مؤسسات‌ قابل اعتنای آن عهد بر اثر این موضوع شکل گرفت.بانوان نیز در این تحول ارزشمند تأثیرگذار بوده‌اند؛چه زنان دربار اعم از مادران،همسران و دختران پادشاهان و یا زنان امراء و حکام،عالمان و دانشمندان و حتی بانوان دیگر اقشار جامعه،که همگی در این زمینه نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند. برخی از این نهادها و مراکز علمی-معنوی هنوز هم باقی مانده و منشأ خیرات و برکات متعددی شده‌ که در این مقاله به آنها اشاره گردد.
noormags.ir
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: