تاثیرات تنش میان صفویه و عثمانی بر جایگاه امیرنشین اردلان
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
تا پیش از تشکیل دولت مدرن و پیدایش حکومت متمرکز در ایران، میزان قدرت و ضعف حکام محلی و رابطه­ی آنان با حاکمیت مرکزی همواره تابعی معکوس از افزایش یا کاهش قدرت حکومت مرکزی به شمار می­آمد. با تاسیس دولت مقتدر صفوی و تسلط آنان بر نقاط مختلف ایران، به تدریج بسیاری از خاندان های حاکم محلی از اریکه­ی قدرت به زیر کشیده شدند؛ اما برخلاف قاعده­ی معمول، خاندان محلی اردلان نه تنها از صحنه­ی قدرت خارج نشدند، بلکه قدرتشان در نیمه­ی نخست دوره­ی صفوی، سیر صعودی یافت. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که امیرنشین اردلان با توجه به قرارگرفتن در موقعیت مرزی بین ایران و عثمانی، با بهره­گیری از تنش­ها و درگیری های بین دوطرف در مواقع تهدید و احساس خطر، با گرایش به طرف مقابل و اتحاد موقت با آن، خود را درمقابل آنان حفظ می­کرد و موقعیت خویش را تداوم می­بخشید.
magiran.com
+ دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: