بررسی علل و پیامدهای قتل امام قلی خان، حاکم فارس، در عصر شاه صفی - ۱۰۴۲ ه. ق
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
قتل امام‌قلی خان، حاکم توانمند فارس و از رجال سرشناس عصر صفویه، در سال 1042 ه‍.ق به دست شاه صفی (1038-1052 هـ ق) و برافتادن خاندان الله‌وردی خان از حوادث مهم زمامداری این پادشاه محسوب می‌شود که از زوایای گوناگون ـ از ضرورتی ناگزیر در راستای تمرکز قدرت، تا اقدامی نابخردانه و دهشتناک ـ ارزیابی شده است. این قتل و حوادث مشابه در زمان شاه صفی موجب شده است تا در نوشته‌های سیاحان اروپایی آن عصر و پژوهش‌های جدید، چهره‌ای سفاک و خونریز از این پادشاه ترسیم شود. در این مقاله، به منظور واکاوی این موضوع براساس گزارش‌های مورخان و لحاظ کردن دیدگاه‌های پژوهشگران معاصر، و دستیابی به یک جمع‌بندی قابل اعتنا، ضمن تبیین موقعیت سیاسی ـ نظامی امام‌قلی‌خان در دولت صفویه، علل و انگیزه‌های قتل او و پیامدهای آن بررسی و تحلیل شده است
+ دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: