بررسی علل انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در عصر صفویه
نگارش: مرداد ۱۳۹۶
دوران صفویه یکی از ادوار مهم تاریخ ایران به شمار می‌آید،این دوره،هم‌ به لحاظ تأمین‌کننده‌ی استقلال و هویت ملی-مذهبی و نیز تأثیر چشم‌گیر آن در فرهنگ مذهبی جاری ما،حایز ارزش و اهمیت می‌باشد.شاه اسماعیل اول با کمک طوایف قزلباش از ایرانی پراکنده و از هم گسیخته،که در هر گوشه‌ی‌ آن دولت و طایفه‌ای بود،کشوری یکپارچه با مرزهای جغرافیایی مشخص پدید آورد؛او مرکز حکومت جدید خود را تبریز قرار داد؛اما نزدیکی این شهر به‌ مرزهای امپراتوری عثمانی که خود از نظر سیاسی و دینی،رقیب قدرتمندی برای‌ ایران محسوب می‌شد،برای موجودیت دولت نوپای صفوی خطرآفرین بود هم‌ چنان‌که این امر به اثبات نیز رسید.با حصول به این نتیجه،مقدمات یافتن‌ پایتخت تازه در ذهن اسماعیل اول پدیدار شد و متعاقب آن در زمان سلطنت شاه‌ تهماسب اول،قزوین به عنوان پایتخت این دولت برگزیده گردید.
noormags.ir
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: