آلبوم تصاویر تاریخی
مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان
پرفسور آرتور آپهام (باستان شناس) می نویسد: "من آن روز وقتی به تماشای مسجد جامع اصفهان رفتم و در زیر این گنبد قرار گرفتم، متوجه شدم که تمام وجودم در تسخیر گنبد و مسجد است؛ چون در زیر این گنبد به خوبی می توان به شاهکار فنا ناپذیر و خلاقه ی ایرانی ها پی برد و به عظمت مسجد و گنبد آن اعتقاد پیدا کرد. من از آن به بعد، بار ها به مسجد جامع اصفهان رفتم و با تماشای گنبد این مسجد، زبان به تحسین گشودم و عشق و علاقه ی خود را به اصفهان و ایران روز افزون دیدم. به همین جهت می خواهم بعد از این که دیده بر هم نهادم جسدم را را در این خاک مقدس دفن کنند." نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد جامع بروجرد
این بنا در خیابان جعفری شهر بروجرد واقع شده است . مسجد جامع بروجرد یکی ازکهن ترین مساجد غرب ایران است . بخش قدیمی این بناشبستان جنوبی و گنبد آن است که همانند چهارطاقهای زمان ساسانیان می باشد . نقشه مسجد از نوع یک ایوانی است واز یک قسمت وسط به ابعاد10×10و دوقسمت طرفین به ابعاد20×10مترتشکیل شده است ارتفاع گنبد آن که در وسط بنا ایجادشده تا کف مسجد نزدیک به20 متر است. و زمان ساخت آن به عهد سلجوقی برمی گردد. براساس کتیبه های موجود این مسجد در زمان شاهان صفوی ، در سالهای 1022 هجری 1023 هجری ، 1091 هجری و سرانجام در سال 1209 هجری تعمیرومرمت شده است مسجد دارای تزئینات آجری و کاشیکاری بوده است که در طول زمان و براثر عوامل طبیعی چون زلزله تخریب شده اند . مواد و مصالح آن از آجر ، کاشی ، ملات است . این بنا مربوط به دوره سلجوقی است وبه شماره 228 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد تاریخی میانده بشرویه
مسجد تاریخی میانده بشرویه نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد تاریخی میانده بشرویه,الگویی از زیباترین معماری اسلامی
مسجد تاریخی میانده بشرویه که در مرکز محله میانده قرار گرفته دارای سردر زیبا با تزئینات کاربندی در وردی می باشد. این بنا در کنار آب انبار ، حسینیه و مدرسه علمیه یکی از بناهای مهم این مرکز محله می باشد. در دو طرف سردر نیز دو سکو (پیرنشین) ساخته شده است. طبق کتیبه موجود در سردر بنا قدمت آن به دوره صفویه برمی گردد. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد تاریخی مورک
مسجد تاریخی مورک مربوط به دوران صفویه در سال ۷۹ با شماره ۳۵۵۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در بافت قدیم دهدشت واقع شده است. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد صفوی در ساری
مسجد صفوی در ساری نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد صفوی در ساری
مسجد صفوی در ساری نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
مسجد صفوی در ساری
این بنا از آثار دوره صفویه وشاه عباس اول است.صحن مسجد آجر فرش و در وسط آن، حوض آب واقع بوده است. بناهای سمت شمالی صحن، به کاروانسرا و محل استراحت مسافران شباهت دارد. این مسجد در فاصله ۲۵ کیلومتری ساری و ۲ کیلومتری دریای مازندران واقع شده است. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
کاروانسری جمال آباد (کاروانسرای جمال آوا)
مربوط به دوره شاه عباس صفوی در 20کیلومتری جنوب میانه که اگر از جاده ترانزیت وارد بخش کاغذکنان شویم ، اولین روستائی که خواهیم دید ، روستای جامال آوا می باشد. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱
کاروانسرای یغمیش؛ از آثار دوره صفویه
کاروانسرای یغمیش که به آن یاغمیش نیز گفته میشود از آثار دوره صفویه شهرستان صدوق در استان یزد است. شهرستان صدوق در شمال غرب ندوشن در استان یزد واقع شده است.سردر ورودی که در طرف دیوار شمالی است تماماً از آجر و احداث عصر صفوی است. نمایش
+ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۲۱